Bánh vải nhám chèn giấy

Bánh vải nhám chèn giấy

  • NH_00000328
Giá : Liên hệ

Bánh vải nhám

  • Ứng dụng: đánh bóng bề mặt kim loại, inox, phụ tùng ô tô, xe máy...
  • Các loại: bánh vải nhám cứng, bánh vải nhám mềm.
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Độ hạt: #60 - #400

Bánh vải nhám

  • Ứng dụng: đánh bóng bề mặt kim loại, inox, phụ tùng ô tô, xe máy...
  • Các loại: bánh vải nhám cứng, bánh vải nhám mềm.
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Độ hạt: #60 - #400