Nhám tờ hiệu Lion King

Nhám tờ hiệu Lion King

  • NH_00000332
Giá : Liên hệ

Nhám giấy hiệu Lion King

  • Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ Nhật Bản.
  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, kim loại…
  • Kích thước: 9” x 11”

Độ hạt: #120 - #600

Nhám giấy hiệu Lion King

  • Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ Nhật Bản.
  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, kim loại…
  • Kích thước: 9” x 11”

Độ hạt: #120 - #600