Vải nhám cuộn hiệu Con Ó Kiếm (Sword Eagle)

Vải nhám cuộn hiệu Con Ó Kiếm (Sword Eagle)

  • NH_00000324
Giá : Liên hệ

Vải nhám nhãn hiệu Sword Eagle (vải nhám trung mềm)

  • Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại của Đức, công nghệ Hàn Quốc.
  • Ứng dụng: chuyên đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox … Đánh được mọi góc cạnh của sản phẩm.
  • Kích thước: 9.4cm x 40m, 10cm x 40m, 14cm x 40m, 15cm x 40m, 60cm x 40m….
  • Độ hạt: #40 - #320

Vải nhám nhãn hiệu Sword Eagle (vải nhám trung mềm)

  • Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại của Đức, công nghệ Hàn Quốc.
  • Ứng dụng: chuyên đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox … Đánh được mọi góc cạnh của sản phẩm.
  • Kích thước: 9.4cm x 40m, 10cm x 40m, 14cm x 40m, 15cm x 40m, 60cm x 40m….
  • Độ hạt: #40 - #320