Nhám vòng Lion King

Nhám vòng Lion King

  • NH_00000334
Giá : Liên hệ

Nhám vòng hiệu Lion King

  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox ……….
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Độ hạt: #36 - #400

Nhám vòng hiệu Lion King

  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox ……….
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Độ hạt: #36 - #400