Nhám xếp 72 lá nhãn hiệu Lion King

Nhám xếp 72 lá nhãn hiệu Lion King

  • NH_00000330
Giá : Liên hệ

Nhám xếp hiệu Lion King

  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox ……….Đế nhám xếp sử dụng loại đế lưới 6 lớp chắc chắn, không vỡ khi hoạt động ở nhiệt độ và tốc độ cao. An toàn cho người sử dụng.
  • Kích thước: 100mm x 16mm

Độ hạt: #40 - #320

Nhám xếp hiệu Lion King

  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, sắt, thép, inox ……….Đế nhám xếp sử dụng loại đế lưới 6 lớp chắc chắn, không vỡ khi hoạt động ở nhiệt độ và tốc độ cao. An toàn cho người sử dụng.
  • Kích thước: 100mm x 16mm

Độ hạt: #40 - #320